Raya Divers Försäkring

Alla kunder från 1-75 år försäkras när de deltar i resor eller dykkurser som organiseras av Raya Divers. Denna försäkring är godkänd av Thailands turistmyndighet T.A.T. (Tourist Authority of Thailand) och täcker evakuering och behandling efter olyckor upp till  500 000 THB (cirka 132 000 kronor). De flesta skador som uppstår är lindriga (som snubbling ombord båten, uttorkning, etc.) och medför endast kostnader som enkelt täcks av försäkringen. Dock rekommenderar vi att varje resenär har egen reseförsäkring, och att dykare köper dykförsäkring för att undvika potentiella problem för mer allvarliga evakueringar eller skador. Denna typ av försäkring kan till exempel täcka evakuering tillbaka till ditt hemland, eller behandling i tryckkammare på ett privat sjukhus.
Reseförsäkringar och dykförsäkringar kan köpas till överkomliga priser på nätet eller hos de bolag som rekommenderas av Raya Divers (nedan).